Porady

Program “Czyste Powietrze” - Pompy ciepła

Projekt bez tytułu-2.png

Program “Czyste Powietrze” - pompy ciepła

 

Program “Czyste Powietrze”

Pompa ciepła - najtańsze źródło ogrzewania

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przeprowadziła badania, z których wynika, że w Polsce jakość powietrza jest niska. Według wytycznych WHO dopuszczalna ilość toksycznych drobnych cząstek stałych nie powinna przekraczać 10 mikrogramów na m³. W Polsce wiele miast znacząco przekracza ich dopuszczalną ilość - przykładowo w 2019 roku w mieście Goczałkowice-Zdrój (wówczas najbardziej zanieczyszczonym mieście w Polsce) liczba toksycznych cząstek na metr sześcienny wynosiła 29,6 PM2,5, w Zgierzu 27 PM2,5, w Bielsko-Białej 27 PM2,5, w Katowicach 26 PM2,5, w Łodzi 19,9 PM2,5, a w Warszawie 17,3PM2,5. Drobinki te wpływają nie tylko na jakość powietrza, niszczą też środowisko, a co ważniejsze, mają szkodliwy wpływ na zdrowie - ich wdychanie może powodować problemy z oddychaniem, a nawet przewlekłe choroby. W Polsce dużym problemem jest tak zwana niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości 40 m, która pochodzi nie tylko z lokalnych kotłowni węglowych, ale też z domowych pieców grzewczych. Z tego powodu powstał program “Czyste Powietrze”. Zobacz na czym polega program “Czyste Powietrze”, jak możesz z niego korzystać i czemu powinieneś zamontować pompę ciepła typu powietrze-woda w Twoim domu.

Program “Czyste Powietrze”

Program “Czyste powietrze” jest pierwszym ogólnopolskim programem, którego celem jest dofinansowanie wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem, czyli zanieczyszczeniem powietrza. To dzięki programowi “Czyste Powietrze” możesz uzyskać bezzwrotną dotację i pożyczkę na ocieplenie swojego domu. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się znami- doradzimy Ci nie tylko w zakresie dofinansowania z programu “Czyste Powietrze”, ale też z innych programów gminnych dla danej lokalizacji. Filie Kenpol znajdziesz w: Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, oraz Świętochłowicach.

Kto może skorzystać z programu “Czyste Powietrze”?

Zgodnie z informacją zawartą na stronie czystepowietrze.gov.pl: “Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. A więc jeśli rozpoczniemy przedsięwzięcie np. 01.06.2020 r. to mamy czas aż do 01.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Jeśli więc nasze przedsięwzięcie ukończymy np. 15.08.2020 r. a było rozpoczęte 02.06.2020 r. to mamy czas aż do 02.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze. 

Przedsięwzięcie nie musi być zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mając dopiero w planach przedsięwzięcie. Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.“ 

Dofinansowania podzielone są na dwa rodzaje:

 • podstawowe dofinansowanie - w tym przypadku możesz uzyskać dotację na inwestycję lub dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Aby ubiegać się o ten rodzaj dofinansowania musisz spełniać poniższe warunki:
  • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego;
  • masz wydzielony w domu jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  • Twój roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł netto, czyli 8300 zł netto na miesiąc.
 • podwyższone dofinansowanie - w tym przypadku możesz uzyskać dotację na inwestycję, dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i pożyczkę dla gmin, która traktowana jest jako uzupełniające finansowanie dla osoby ubiegającej się o dotację. Aby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania musisz spełniać poniższe warunki:
  • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego;
  • masz wydzielony w domu jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty:
   • 1400 zł netto - w gospodarstwie wieloosobowym;
   • 1960 zł netto - w gospodarstwie jednoosobowym;

Dodatkowo, gdy prowadzisz działalność gospodarczą możesz starać się o podwyższone dofinansowanie. Warunek - Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Cytując treść ze strony program "Czyste Powietrze": “W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę, że w 2020 roku przy pensji minimalnej wynoszącej 2600 zł brutto najniższa krajowa netto wynosiła 1920,62 zł,oznacza to, że Twój roczny przychód nie może być wyższy niż kwota 57 607,6 zł netto.

UWAGA! Pełną dokumentację i właściwe dane terytorialne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) znajdziesz na stronach internetowych WFOŚiGW odpowiadających danemu regionowi.

Program “Czyste Powietrze” - dofinansowanie

Wysokość dotacji w programie “Czyste Powietrze” wynosi od 30 do 90 % kosztów inwestycji (wrazie pytań skontaktuj się z nami - oferujemy doradztwo w zakresie dofinansowań) i uzależniona jest od dochodów rodziny. Aby otrzymać dofinansowanie, musisz przejść kilka etapów. W związku z czym należy: 

 1. Zdefiniować potrzeby budynku. Można to zrobić za pomocą audytu energetycznego (na niego również możesz otrzymać dotację) lub uproszczonej analizy energetycznej. Wykonywana jest ona podczas składania wniosku. Nie martw się nie jest to skomplikowane - Ty musisz jedynie wypełnić formularz, a zawarte w nim formuły automatycznie przeliczą szacunkowe zapotrzebowanie energetyczne budynku, ale też wskażą działania, jakie powinny być podjęte w trakcie termomodernizacji. 
 2. Złożyć wniosek. Wniosek możesz złożyć osobiście w odpowiednim oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) (musisz posiadać konto na Portalu Beneficjenta - założenie go jest bardzo proste i zajmie Ci to nie więcej niż 2 minuty) lub w urzędzie gminy, która zawarła porozumienie dotyczące ustalenia zasad wspólnej realizacji programu WFOŚiGW. Wniosek złożysz również w łatwy sposób przez internet nie wychodząc z domu na stronie www.gov.pl lub Portalu Beneficjenta.
 3. Zgodzić się na wizytę kontrolerów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Podczas wizyty urzędnicy mogą między innymi sprawdzić, czy w domu znajduje się kocioł starego typu. Cytując Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze(...) po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, na które otrzymano dotację w ramach Programu, wchodzi ono w okres trwałości, trwający 5 lat. W okresie trwałości, w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane było dane przedsięwzięcie, nie może znajdować się źródło ciepła niespełniające warunków Programu.
 4. Podpisać umowę na dotację lub pożyczkę. Pamiętaj, że warunki spłaty pożyczki ustala bank, z którym podpiszesz umowę.
 5. Zrealizować inwestycję. Regulamin programu “Czyste Powietrze” umożliwia dofinansowanie takich prac, jak:
  • wymiana starych źródeł ciepła, czyli pieców i kotłów na paliwo stałe (między innymi węgiel kamienny, koks, drewno, czy pellet);
  • zakup, a następnie montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają warunki programu “Czyste Powietrze”;
  • docieplenie przegród budynku;
  • wymiana okien i drzwi;
  • instalacja urządzeń, które wykorzystują Odnawialne Źródła Energii (OZE) -  między innymi panele fotowoltaiczne (więcej o tym, jakie korzyści daje instalacja fotowoltaiczna, przeczytasz tutaj);
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Pamiętaj, że środki mogą być wypłacane w kilku transzach, na przykład po zrealizowaniu poszczególnych etapów inwestycji. Dodatkowo nowe źródła ciepła muszą spełnić określone warunki techniczne:

 • aby uzyskać dofinansowanie na kotły zasilane paliwem stałym, Twój dom nie może być podłączony do sieci gazowej;
 • wymieniane źródło ciepła musi zostać całkowicie wyłączone z użytku.

Pompa ciepła - najtańsze źródło ogrzewania

Smog powstaje w wyniku niekorzystnych działań atmosferycznych, ale czy zdajesz sobie sprawę, że również my naszymi złymi nawykami przyczyniamy się do jego powstawania? Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby skorzystać z dotacji przeznaczonej dla budynków istniejących, którą oferuje program “Czyste Powietrze”, jest wymiana starego kotła zasilanego paliwem stałym na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Jednym z takich źródeł jest właśnie pompa ciepła typu powietrze-woda. Poniżej przedstawimy Ci, jak działa pompa ciepła i czemu warto ją zamontować w swoim domu.

Jak działa pompa ciepła

Pompy ciepła korzystają z odnawialnych źródeł energii (może to być na przykład powietrze, woda, czy promienie słoneczne). Stosując pompy ciepła realnie obniżysz emisję dwutlenku węgla. Ten konkretny typ pompy (powietrze-woda) pobiera energię cieplną z powietrza i przetwarza ją na energię dla domu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu czynnika chłodzącego i właściwemu sprężeniu - w ten sposób wytwarzane jest ciepło. Można je wykorzystać między innymi do podgrzewania wody użytkowej (CWU) czy ogrzewania budynku za pomocą centralnego ogrzewania (CO). Niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz, w powietrzu znajduje się ciepło, które można wykorzystać przez cały rok. Dlatego instalacja pompy ciepła typu powietrze-woda jest rozwiązaniem praktycznym i ekonomicznym (nie musisz się zastanawiać, jak ogrzać latem wodę do kąpieli lub mycia naczyń). Dodatkowo pompa może pracować nie tylko w upalne dni, gdzie temperatura może sięgać +45oC w pełnym słońcu, ale też w temperaturach ujemnych sięgających do -25oC. Pamiętaj o sprawdzeniu dokładnego zakresu temperatur dla wybranej pompy ciepła na jej karcie produktu.

Pompy ciepła do uruchomienia potrzebują energii elektrycznej. Darmową energię uzyskasz montując w domu instalację fotowoltaiczną. Więcej o jej zaletach przeczytasz tutaj. Można by sądzić, że pompy mają zły wpływ na środowisko. Jednak nie jest to prawdą, ciepło pochodzące z powietrza bez przerwy się odnawia w naturalny sposób, dzięki czemu pompy typu powietrze-woda są przyjazne dla środowiska.

Czemu warto zainwestować w pompę ciepła

Jak już wspomnieliśmy, pompa ciepła wykorzystuje powietrze znajdujące się na zewnątrz oraz powietrze usuwane z budynku. Powietrze to nieustannie się odnawia i - co ważniejsze - nawet w ujemnych temperaturach znajduje się w nim energia, którą można wykorzystać. Ponadto pompy ciepła typu powietrze-woda posiadają wiele innych zalet. Wymienić należy między innymi:

 • obniżenie rachunków i opłat związanych z tradycyjnym ogrzewaniem elektrycznym;
 • obniżenie emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że nie będziesz przykładać się do globalnego ocieplenia;
 • niezależność, ogrzewasz dom kiedy chcesz, nie musisz martwić się ceną paliw stałych;
 • dostęp do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przez cały rok;
 • łatwą konserwację;
 • zwiększają wartość nieruchomości - jest to cenna informacja zwłaszcza, gdy w przyszłości zdecydujesz się na sprzedaż domu;
 • możliwość korzystnego dofinansowania, dzięki czemu znacząco zmniejszysz koszt całej inwestycji (program "Czyste Powietrze");
 • idealną symbiozę z instalacją fotowoltaiczną (o korzyściach fotowoltaiki przeczytasz tutaj). Jest to idealny duet, dzięki któremu postawisz pierwszy krok ku niezależności od umów z dostawcami różnych źródeł energii.

Jak widzisz, pompa ciepła ma bardzo dużo zalet, obok których nie sposób przejść obojętnie. Jesteśmy pewni, że rozwiązaliśmy wszystkie Twoje wątpliwości (o ile jeszcze je miałeś). Dlatego nie zwlekaj i niezależnie od miejsca zamieszkania (działamy na terenie całej Polski) już teraz skontaktuj się jedną z filii Kenpol i ciesz się swoim nowym, ekonomicznym źródłem energii. Wybierając usługę i doradztwo Kenpol zyskujesz:

 • fachową pomoc w doborze właściwej pompy typu powietrze-woda; Zadzwoń do nas lub napisz, pomożemy Ci dobrać odpowiednią dla Twojego domu pompę;
 • kompleksowe doradztwo dotyczące dofinansowań z programu “Czyste Powietrze” oraz innych programów gminnych dla danej lokalizacji - poza programem “Czyste Powietrze” czy “Mój Prąd”, część gmin posiada własne atrakcyjne finansowo programy. Np. Warszawa oferuje dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców i kotłów, odnawialne źródła energii czy przyłącze kanalizacyjne. Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszy dla Ciebie program;
 • profesjonalny montaż instalacji. Kupując u nas pompę możesz wybrać opcję “zakupu pompy z usługą montażu”. Potrzebujemy do 5 dni roboczych aby wykonać całkowity montaż całej instalacji. Co ważne, możesz spokojnie podczas instalacji iść do pracy, lub pojechać na krótki urlop ponieważ nasi wyspecjalizowani instalatorzy zajmą się wszystkim. Jedyne co musisz zrobić to na początku montażu ustalić szczegóły, a po wszystkim sprawdzić wykonany montaż i podpisać protokół. To wszystko. Widzisz jakie to jest proste!

Ponadto, na Twoją prośbę wykonamy szczegółowy audyt, podczas którego dokładnie wycenimy koszt całej instalacji pompy ciepła powietrze-woda wraz z jej montażem w Twoim domu i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Pamiętaj, to my jesteśmy dla Ciebie! Dlatego wspólnie ustalimy dogodny dla Ciebie termin, a po audycie, który Cię do niczego nie zobowiązuje dostaniesz od nas niezwłocznie maila z całkowitą wyceną inwestycji.


 

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...